Az 1994-ben alakult Göcsej Kutya Klub hobbi és sport célú, non-profit egyesületként működik Zalaegerszegen. A Magyar Kutyások Szövetségének tagja.

A klubban folytatott tevékenységeink közül kezdetben a munkakutya sporthoz kapcsolódó engedelmes, nyomkövetési és ôrzô-védô ágazatok voltak a meghatározóak. Az évek alatt az érdeklődési körünk fokozatosan bővült, bekapcsolódtunk az agility, a terápiás kutya képzés világába, illetve belekóstoltunk az őrző-védő ágazathoz tartozó mondioring sportba is.

Az elmúlt 25 év alatt a különböző szakmai szemináriumokon, versenyeken, továbbképzéseken szerzett ismereteink és gyakorlati tapasztalataink alapján, figyelemmel követve a meghatározó nemzetközi szakirodalmat is, mára kialakult egy szemlélet, mely köré a foglalkozásainkat építjük, és amit a Göcsej Kutya Klub név képvisel.

Célunk a mindennapokban használható tudás átadása és az adottságokhoz mérten a lehető legharmonikusabb kutya-gazda kapcsolat kialakításának és fenntartásának tanítása.

Véleményünk szerint ehhez a következők szükségesek:

  • a kutyatartás felelősségének felismerése
  • a kutya, mint faj és a választott fajta ismerete és helyén kezelése
  • a tiszta kommunikáción és következetességen alapuló, bizalomra és tiszteletre épülô kapcsolat kialakítása.

Napjainkban a városi életforma révén még egy tényező kerül előtérbe: a felelősségteljes, másokat tiszteletben tartó kutyatartás (sétáltatás, szomszédi viszony stb).

Az alapokat egész évben folyamatosan működô kutyaovi foglalkozásokon és a ráépülő alapfokú tanfolyamokon sajátíthatják el a gazdák. Ezután agility, őrző-védő (IPO és mondioring), dog dancing sporttevékenységek közül választhatnak.

Bizonyos kutyák képessége és gazdájuk kiemelkedő szociális érzékenysége alkalmassá teszi párosukat mások segítésére. Erre épül klubunknál az állat asszisztált tevékenységet végzô terápiás kutyák vizsgára felkészítése és gyakorlati alkalmazása.

A problémás (agresszív, félénk, hiperaktív stb) kutyák viselkedésének javítását egyéni foglakozások keretén belül végezzük.

A főként gyakorlatközpontú oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk az elméletre: a viselkedés mozgatórugóinak tudatosítására is. Tanítási módszereink alapvetően pozitív megerősítésre épülnek (dicséret, jutalmazás, klikker tréning), elutasítjuk az indokolatlan, a tudás hiányából fakadó fizikai és pszichikai bántalmazást, a fenyítésre épülő módszereket. Képzéseink lehetôségeinkhez mérten a gazda és a kutya egyéni igényeire szabottan, több csoportban zajlanak.

Iskolánk a Zala utcában, a vasúti hídon túl, a Zala folyó partján, zöldövezetben található, ahol két bekerített pálya várja a kutyásokat egész évben.

Várunk mindenkit, aki kiegyensúlyozottan szeretne élni a kutyájával a mindennapokban, tanulni, mozogni vágyik és baráti hangulatú társaságban csatlakozna a kulturált kutyatartók közé!