Terápiás csapatunk külön honlapja
http://kutyasterapia.weebly.com/
 

Kutya a terápiában

Vannak olyan dolgok, amikről nem is tudjuk, hogy milyen jótékony hatásai vannak, és milyen egyszerűen lehet velük gyógyítani. Pedig a természet részei, és itt élnek velünk: ők a kutyák.

Harapnak, ugatnak mégis szeretjük őket. Testükkel, lelkükkel egyaránt jó hatással vannak ránk, emberekre. Segítségükkel jobban tűrjük a stresszt, könnyebben úrrá leszünk a válságokon, hatékonyabban közelítjük meg a problémákat. Simogatásuk, gondozásuk segíthet abban, hogy a sérült lélek gyógyuljon, vagy éppen szóra bírja a sokáig némaságba burkolózó embert. Mozgásra, cselekvésre ösztönöz bennünket. Tehát hatással lehetnek életünkre, lelki és fizikai közérzetünkre.

Ahhoz, hogy a kutya – ember kapcsolatát terápiás célokra is lehessen használni, az evolúció fejlődésének hosszú eredménye. A kutyák az evolúciós fejlődés során olyan viselkedésformákat vettek fel, amely hasonló az emberi kötődéshez, mely a terápiás munkában elengedhetetlen. Azon túl, hogy könnyen taníthatóak, és igényük van a foglalkozásokra, az emberi gesztikuláció és arckifejezés terén nagyfokú megértésre tettek szert. Nem csak a vezényszavakat képesek megérteni, hanem képesek a testbeszéd, az emberi viselkedés megértésére, felvenni az emberrel a szemkontaktust.

Elsősorban kiemelném a gyermekekre gyakorolt hatását, mely kedvező az érzelmi és szociális fejlődésükre. A kutyával való rendszeres kapcsolat elősegíti a helyes társas viselkedés elsajátítását, javítja a gyerekek közösségbe való beilleszkedési készségeit. Jelentős stressz csökkentő tényező, így stresszhelyzetekben érzelmi támaszként is jelen van a társállat.

Különböző tapasztalatok szerint, azok a gyerekek, akiknek házállatuk van, másképp fejlődnek, mint azok, melyeknek nincsen kutyája. Ezek a gyerekek másokkal szemben békésebb természetűek, kevésbé agresszívek, ezen kívül hamarabb alakul ki a felelősség tudatuk.

 

Fontos a szerepe a kutyának pl. az értelmi fogyatékos gyermekek oktatásában, mivel a kutya bevonása elősegíti a gyermeket a feladatra való összpontosításra, tanulásra motiválja, így nagyobb előrehaladást érhetnek el. A kutyák rendelkeznek azzal a képességgel, hogy a beteg, sérült embereket előcsalogassák a maguk belső világából.

A segítség lehet a gyerekek, felnőttek mozgásfejlesztésében is egyaránt.  A gyerekeknél a nagymozgás fejlesztésében, a kommunikációban és a szocializáció fokozásában van kiemelkedő szerepük.

Felismerik az epilepsziás rohamokat, észlelik a gazdájuk testi változásait, a belőle áradó szagok legcsekélyebb eltérését is, melyek hatására nyugtalanná válnak. Kiváló társa lehet hallás – és mozgássérült embereknek egyaránt.

Természetesen az egészséges fejlődésű gyerekek oktató – nevelő munkájában is sikeresen alkalmazzák a kutyákat.

 

 

A kutya és gyerek

Azok a gyerekek, akiknek megadatik, hogy kutya mellett nőhetnek fel, rengeteg élménnyel és érzelemmel lehetnek gazdagabbak. Legjobb barátjuk lehet, mert mindig ott van, és szeretetet nyújt, nem lehet mellettük unatkozni, felvidítják az embert, ha szomorúak vagyunk, bármikor odabújhatunk hozzájuk. Mellettük megtanuljuk, hogy szavak nélkül is ki lehet fejezni érzéseinket. Figyeljük csak meg saját kutyáinkat, hogy amikor valamit kérnek, vagy jelezni szeretnének, ők keresik velünk a kontaktust köszönhetően igen fejlett a nemverbális kommunikációjuknak. Óriási előny, hogy szemükkel is tudnak érthető jeleket adni az ember felé.

A gyerekek felelősségérzetet tanulhatnak mellettük, hiszen egy állat élete a mi kötődésünktől függ. Minden nap kell etetni, itatni, foglalkozni vele, otthont biztosítani. Ezt látva a gyerekek megtanulhatnak gondoskodni az élőlényről, ami  a későbbi életükben jobb szülőkké is teheti őket. Aki szereti az állatokat, meggyőződésem, hogy embertársaival is figyelmesebb. A kriminalisztikát tanulmányozva azt a megállapítást lehet tenni, hogy aki állatokat bántalmazott, vagy állatokkal kegyetlenkedett, azok nagyobb valószínűséggel embertársaikkal is hasonlóan cselekedett. Azért nagy probléma, amikor a szülők olyan mintát mutatnak a gyermekeknek, hogy az idős kutyát, vagy egyszerűen megunt kedvencet kidobják, vagy egyéb módon megszabadulnak tőle. Pedig Antoine De Saint-Exupéry: A kis herceg című regényében is megfogalmazta: „egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”

Az állatot szerető gyermekek érzelemdúsabbak, figyelmesebbek, jobb lelkűek, felszabadultabbak, bátrabbak, mint azok, akikbe szüleik beletáplálják a kutyák iránti félelmet, undort.

Érdekes, hogy a gyermekeknek szóló rendezvényeken, ahol állatokkal, kutyákkal ismerkedhetnek, mennyi gyermek viszonyul szeretettel az ebek felé. Ösztönösen szeretik az állatokat. Ezzel szemben vannak olyan szülők, akik helytelenül a „ne fogd meg, vigyázz megharap stb.” figyelmeztetéssel helytelenül taszítja el az állattól gyermekét, aki aztán nagyobb valószínűséggel félni fog az állattól. Ezen a téren szerencsére azonban egyre pozitívabbak a tapasztalatok.

 

Állat Asszisztált Pedagógia

A zalaegerszegi Iskolaprogram

2009-ben indult el Zalaegerszegen a Göcsej Kutya Klub és egy helyi általános iskola közreműködésével az állat asszisztált pedagógiát képviselő „Zalaegerszegi Iskolaprogram”. A Közelebb az Állatokhoz Alapítvány által Pilisjászfaluban elkezdett általános iskolai munkát átültetve az elképzeléseinkbe vágtunk bele a négy évesre terezett projektbe. A program során a gyerekek heti rendszerességgel olyan tanórákon vesznek részt, amelyeken kutyával együtt hajtanak végre feladatokat, sajátítanak el új tananyagot, gyakorolják, rögzítik a már megtanultakat.

Legfontosabb célja a módszernek egyrészt, hogy egyfajta új motivációt biztosítson a tanulásra, az órákon való aktivitásra, másrészt pedig hogy egy megfelelő kutyás szemléletet alakítson ki a gyerekekben.

A program főszereplője Gyömbér, egy  életvidám golden retriever terápiás kutya, aki a négy éves fejlesztő munkában 28 gyerekkel, két tanítónénivel és felvezetőjével, Dr. Gombos Lászlóval  dolgozik együtt.

Az elmúlt két év alatt nagyon sok új tapasztalattal gazdagodtunk, amelyeknek a gyerekekre való pozitív hatása megkérdőjelezhetetlen. A gyerekek két év után is óriási szeretettel fogadják Gyömbért, és ő nemkülönben lelkesedik azokért a napokért, amiket az osztályban töltünk el. Az első félévben kizárólag testnevelés óra keretében ismerkedtek a gyerekek az új helyzettel, majd a második félévtől már a tantermi órákba is bevontuk a kutyát.

A másfél órában Gyömbér végig aktívan dolgozik, és igyekszik igazodni a gyerekekhez, pontosabban igazítani a gyerekeket az ő kisugárzásához, elvárásihoz. Olyan kapcsolat alakult ki a gyerekek és a kutya között, amely már két év alatt is képes volt több viselkedésformát kiigazítani. A feladatok egy kutyásnak nem tűnnek extrémnek, de pedagógiai szempontból olyan elemeket tartalmaznak, olyan területeket céloznak meg, amelyek  a gyerekek motivációját kihasználva a hatékony feladatmegoldásban segítenek. Természetesen nem elsősorban a cél elérése a legfontosabb, hanem hogy a gyerek a kutya segítségével megtanuljon önállóan gondolkodva eljutni a megoldáshoz. Ez a tudatalatti segítség, a fokozott megoldási vágy és a sikerélmény vezet ahhoz a végcélunkhoz, amiért a programot létrehoztuk.

 

Ha érdeklődsz a kutyás terápia iránt, akkor bővebb információért vedd fel a kapcsolatot Dr. Gombos Lászlóval az alábbi elérhetőségek egyikén:
Tel.:06-20-519-6154
E-mail: drgomboslaci@gmail.com